Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin như chuyên viên

Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin như chuyên viên

Bạn sắp có bài thuyết trình tiếng Anh tại công ty nhưng không biết nên truyền tải thế nào cho lưu loát, chuyên nghiệp? Bạn muốn mọi người tập trung lắng nghe và tán dương những gì bạn nói? Bạn sẽ làm được điều đó nếu bạn nắm lòng 70 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh như chuyên gia dưới đây của Topica.

Download Now: 5000 mẫu slide thuyết trình

Xem thêm :

1. Hướng dẫn thuyết trình bằng tiếng anh

Theo nguyên tắc chung trong tiếp xúc, kể cả tiếng Anh tiếp xúc sự tái diễn là có giá trị. Trong những bài thuyết trình, có một quy tắc vàng về sự tái diễn :

 • Nói những gì bạn sẽ nói
 • Nói điều đó ra
 • Sau đó nói lại những gì bạn vừa nói

Vậy thuyết trình tiếng Anh là gì ? Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh sẽ như thế nào ? Cùng Topica khám phá nhé ! Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh thường gồm có 3 phần : Phần ra mắt, phần nội dung chính và phần kết thúc .

1.1. Phần giới thiệu

“ All good presentations start with a strong introduction ” – bài thuyết trình tốt có phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh gây ấn tượng với người nghe. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và ấn tượng dưới đây .

Giới thiệu bản thân

 1. Good morning / afternoon everyone / ladies and gentlemen. ( Chào buổi sáng / buổi chiều mọi người / quý vị và những bạn )
 2. Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. ( Chào mọi người. Tôi là Marc Hayward. Rất vui được gặp tổng thể những bạn )
 3. It’s a pleasure to welcome the President there. ( Thật vinh hạnh được nghênh đón vị quản trị ở đây )
 4. On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. ( Thay mặt công ty Bee. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mike )
 5. I’m …, from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)
 6. Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm 1.)

Giới thiệu chủ đề thuyết trình

 1. I plan to say a few words about … ( Tôi dự tính nói vài lời về … )
 2. I’m going to talk about … ( Tôi sẽ nói về … )
 3. The subject of my talk is … ( Chủ đề cuộc chuyện trò của tôi là … )
 4. Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 5. I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 6. As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 7. I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

Giới thiệu sơ lược bố cục bài thuyết trình

 1. My talk will be in three parts. ( Bài nói của tôi gồm 3 phần )
 2. I’ve divided my presentation into three parts. ( Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần )
 3. In the first part … ( Phần đầu là … )
 4. Then in the second part … ( Sau đó tại phần giữa … )
 5. Finally, I’ll go on to talk about … ( Phần cuối tôi sẽ nói về … )
 6. I’ll start with … then … next … finally … ( Tôi mở màn với … sau đó là … tiếp theo đến … sau cuối là … )
 7. My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)
 8. I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)
 9. then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)
 10. Next,… (tiếp theo) and finally…(cuối cùng)

Giới thiệu cách đặt câu hỏi

 1. Please interrupt if you have any questions. ( Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi )
 2. If there’s anything you’re not clear about, feel không lấy phí to stop me and ask any questions. ( Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy tự do dừng tôi lại và đặt câu hỏi )
 3. After my talk, there will be time for a discussion and any questions. ( Kết thúc phần trình diễn, sẽ có thời hạn để tranh luận và đặt câu hỏi )
 4. I’d be grateful if you could leave any questions to the end. ( Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc )

Ví dụ về phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh :
Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students !
Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students .

Xem thêm: Bộ Ebook luyện giao tiếp thành thạo

1.2. Phần nội dung chính

Kết thúc phần ra mắt, bạn sẽ chuyển qua phần quan trọng nhất là phần nội dung chính. Hãy tìm hiểu thêm những mẫu câu dưới đây để biểu lộ bài thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp như chuyên viên nhé !
Lựa chọn mẫu câu chính xác giúp bạn thuyết trình bằng tiếng Anh tốt hơn

Liên kết các phần riêng lẻ, cách chuyển ý trong bài thuyết trình tiếng Anh

 1. Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about … ( Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình diễn, về yếu tố … )
 2. So, first … ( Vì vậy, tiên phong là … )
 3. To begin with … ( Hãy mở màn với … )
 4. Now I’d like to look at … ( Bây giờ tôi muốn xem xét … )
 5. This leads me to my next point … ( Điều này dẫn tôi đến yếu tố sau đó … )
 6. That completes / concludes … ( Đó là kết thúc / Tóm lại về … )
 7. That’s all I want to say ( Đó là những gì tôi muốn nói )
 8. Ok, I’ve explained how … ( Được rồi, tôi sẽ trình diễn về … )
 9. So now we come to the next point, which is … ( Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về … )
 10. Now I want to describe … ( Bây giờ tôi muốn miêu tả về … )
 11. Let’s turn to the next issue … ( Hãy đến với yếu tố tiếp theo )
 12. I’d now like to change direction and talk about … ( Bây giờ tôi muốn biến hóa khuynh hướng và nói về … )

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Thu hút sự tập trung của người nghe

 1. I’m going to let you in on a secret … ( Tôi sẽ nói cho bạn về một bí hiểm … )
 2. You may already know this, but just in case you don’t … ( Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì … )
 3. Because time is tight, you may want to consider. ( Vì thời hạn eo hẹp, bạn hoàn toàn có thể muốn xem xét … )
 4. Here’s what’s most important about this for you. ( Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn )
 5. Why you need to know bout … ( Tại sao bạn nên biết về … )
 6. Let me bottom-line this for you. ( Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn )
 7. You may want to write this next part down. ( Bạn hoàn toàn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo )
 8. If you’re only going to remember one thing, it should be … ( Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là … )
 9. If you’re only going to do one thing, it should be … ( Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là … )

Yêu cầu người nghe

 1. This graph shows you about … ( Đồ thị này cho bạn thấy về … )
 2. Take a look at this … ( Hãy xem cái này … )
 3. If you look at this, you will see … ( Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy … )
 4. This chart illustrates the figures … ( Biểu đồ này minh họa những số liệu về … )
 5. This graph gives you a breakdown of … ( Biểu đồ này cung ứng cho bạn về … )

1.3. Phần kết thúc

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình một cách thật ấn tượng và rõ ràng. Phần kết thúc thường bao gồm: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời đặt câu hỏi, thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

Kết luận, tóm tắt

 1. Okay, that ends the third part of my talk. ( Đã kết thúc phần trình diễn thứ 3 của tôi )
 2. That’s all I want to say about … ( Đó là tổng thể những gì tôi muốn nói về … )
 3. To sum up / conclude. ( Để tóm tắt, Tóm lại )
 4. I’d like to end by emphasizing the main points. ( Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh vấn đề những điểm chính )
 5. I’d like to end with a summary of the main points. ( Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt những điểm chính )
 6. Well, I’ve covered the points that I needed to present today. ( Tôi đã bao quát những điểm mà tôi cần trình diễn thời điểm ngày hôm nay )

Cảm ơn

 1. I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. ( Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời hạn lắng nghe bài thuyết trình của tôi. )
 2. Thank you for listening / your attention. ( Cảm ơn vì sự lắng nghe / sự chú ý quan tâm của bạn )
 3. Many thanks for coming. ( Cảm ơn rất nhiều vì đã đến )
 4. Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 5. Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 6. Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)
 7. Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)
 8. May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)

Mời đặt câu hỏi, thảo luận

 1. Now we have half an hour for questions and discussion. ( Bây giờ tất cả chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và tranh luận )
 2. So, now I’d be very interested to hear your comments. ( Bây giờ tôi rất háo hức để nghe phản hồi của những bạn )
 3. And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. ( Và nếu giờ đây có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đápchúng )

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

2. Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị

Chọn chủ đề là một phần quan trọng của quy trình sẵn sàng chuẩn bị. Điều thiết yếu là phải có một chủ đề tương thích nhất với bạn và mang lại sự hứng thú so với người nghe. Bởi khi bạn có chủ đề thuyết trình tốt tích hợp với cách thuyết trình tiếng Anh mê hoặc thì bài thuyết trình của bạn sẽ tuyệt đối hơn đấy .

 • Chọn một chủ đề mà bạn biết. Trình bày một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn không hề dễ dàng, vì vậy đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn đó. Chủ đề của bạn phải là thứ bạn đam mê và sẽ không gây khó khăn cho bạn để truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có cách thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút sự quan tâm của khán giả hơn.
 • Chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh:  Chủ đề nên tương thích với thực trạng. Nếu đó là một bài thuyết trình học thuật, thì nó phải mang tính giáo dục. Tránh những chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với ngữ cảnh và đối tượng người tiêu dùng .
 • Chọn một chủ đề phù hợp với khán giả: Tương tác với người theo dõi của bạn bằng cách chọn một chủ đề được nhiều người biết đến và lôi cuốn sự tò mò của họ. Bạn hoàn toàn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra nhân khẩu học của người theo dõi. Nếu bạn định thuyết trình trong một lớp học, thì rất hoàn toàn có thể bạn sẽ có người theo dõi hầu hết là sinh viên ĐH và giáo sư của bạn. Tìm điều gì đó mà giáo sư của bạn và những bạn cùng lớp của bạn nói chung sẽ thích nghe về và lấy cảm hứng từ điều đó .
 • Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Nếu bạn có ý định thuyết phục và giải trí, thì hãy chọn một chủ đề có thể thực hiện được mục đích đó. Hãy để bài thuyết trình của mình để lại những suy nghĩ đọng lại trong lòng khán giả và nếu làm được vậy thì bài thuyết trình của bạn đã hoàn thành công việc của nó.

3. Video rèn luyện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít video dưới đây để cải tổ kỹ năng và kiến thức thuyết trình tiếng Anh theo chủ đề của mình nhé !

Nói về vấn đề môi trường bằng tiếng AnhNói về việc du lịch một mình bằng tiếng Anh

  

4. Các bài thuyết trình bằng tiếng Anh mẫu

Để giúp những bạn có được bài bài thuyết trình tuyệt vời và hoàn hảo nhất cũng như ứng dụng linh động những câu thuyết trình bằng tiếng Anh ở trên. Topica sẽ trình làng đến bạn 3 mẫu thuyết trình tiếng Anh mà những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm .

Topic 1: Family

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family !
My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing .
Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house .

Topic 2: Success

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students !
Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc .
This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you .
Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams .
But life in reality is a bigger sea ; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does ; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘ its name, fame, recognition, big house, car, fat ngân hàng balance, etc. ’
But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love .
Don’t follow other’s dream ; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else ; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success .
I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business .
Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences .
Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path .
We have heard about several stories in our childhood such as the ‘ story of ant, who tries to climb the mountain ’ or ‘ slow and steady wins the race ’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win .
I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation ; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field .
So stay focused and follow your journey towards success. Thank You !

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)

Respected Managers and Dear Colleagues !
As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity .
We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “ Sorry, but it’s your last day in the office today ” .
Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness .
Topic 3: Unemployment speechHowever, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me ; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly .
There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one .
With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis ; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere .
In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing .
Situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which help them to survive .
As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated .
It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people .
Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment .
It’s good that more and more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too ; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth has become so evident these days .
But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction .
In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say. Thank You !

Tặng bạn Bộ 5000 mẫu slide thuyết trình Tiếng Anh chuyên nghiệp:

Hy vọng với 70 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh trên, bạn sẽ có một bài thuyết trình trôi chảy, hiệu quả và ấn tượng như một chuyên gia thực sự. Để ghi nhớ nó, bạn nên ghi chú lại thật cẩn thận và luyện tập trước mỗi bài thuyết trình. Để bài thuyết trình được đa dạng và phong phú hơn, bạn nên trau dồi cho bản thân thật nhiều từ vựng tiếng Anh nữa nhé!

Để nâng cao năng lực thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm TOPICA Native – giải pháp học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến số 1 Khu vực Đông Nam Á. Với TOPICA Native, bạn sẽ có thời cơ luyện nói trực tuyến thỏa thích với giảng viên bản xứ, biến hóa nhanh gọn và tân tiến vượt bậc nhờ chiêu thức độc quyền. Hãy liên hệ với TOPICA Native để thưởng thức ngay thời điểm ngày hôm nay !

nguyenhoang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *