Cơ chế một cửa là gì ?

Cơ chế một cửa là gì ?
Thủ tục hành chính là một khái niệm quen thuộc, tuy nhiên thường thì thủ tục hành chính được nhìn nhận là rườm rà và gây phiền hà cho người dân. Hiện nay, trong quy trình tăng cường cải cách thủ tục hành chính, Nhà nước ta đã vận dụng nhiều quy mô nhằm mục đích cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng ship hàng nhu yếu của dân cư và doanh nghiệp .
Trong số những quy mô đó thì cơ chế một cửa là một hướng đi thích hợp cho nhu yếu cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, nhanh gọn và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tổng thể những bên. Đồng thời cũng giúp tăng trưởng chung nền hành chính ship hàng ở nước ta .

Vậy hiểu thế nào cho đúng về cơ chế một cửa, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi với chủ đề Cơ chế một cửa là gì?

Cơ chế một cửa là gì?

Cơ chế một cửa trong thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa theo quy định tại Điều 3 – Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bạn đang đọc: Cơ chế một cửa là gì ?

Để hiểu rõ hơn cơ chế một cửa là gì? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Bộ phận một cửa. Đây là tên gọi chung của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Bộ phận này sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hay chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần, về thực chất cơ chế này sẽ tổ chức triển khai lại việc làm một cách khoa học, phân loại rõ ràng giữa việc tiếp đón và trả lại hợp một cách hài hòa và hợp lý nhất. Từ đó, giảm bớt những thủ tục hành chính không thiết yếu và tập trung chuyên sâu cho những tiến trình khác nhằm mục đích giúp thủ tục được thực thi một cách hiệu suất cao .

Bộ phận một cửa là gì?

Bộ phận một cửa là nơi tiếp đón đồng thời là nơi trả hồ sơ đã được xử lý của một cá thể tổ chức triển khai và cũng là nơi kiểm tra và chuyển hồ sơ tới những cơ quan có thẩm quyền và trình độ khác .

Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận một cửa

Nhiệm vụ của bộ phận một cửa

a ) Công khai khá đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện đi lại điện tử hoặc bằng văn bản hạng mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa ; những nội dung thủ tục hành chính được công khai minh bạch theo lao lý của pháp lý về trấn áp thủ tục hành chính và Nghị định này ; tương hỗ những trường hợp không có năng lực tiếp cận thủ tục hành chính được công khai minh bạch bằng phương tiện đi lại điện tử ;
b ) Hướng dẫn thực thi thủ tục hành chính ; tiếp đón hồ sơ thủ tục hành chính ; xử lý hoặc chuyển hồ sơ xử lý thủ tục hành chính ; trả tác dụng xử lý thủ tục hành chính ; theo dõi, giám sát, nhìn nhận việc xử lý và trả tác dụng xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức triển khai, cá thể ; thu phí, lệ phí ( nếu có ) theo pháp luật ;
c ) Phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan để xử lý, trả tác dụng xử lý cho tổ chức triển khai, cá thể so với trường hợp thủ tục hành chính nhu yếu xử lý ngay trong ngày hoặc những thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xử lý ; tương hỗ tổ chức triển khai, cá thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ;
d ) Phối hợp với những cơ quan có thẩm quyền và những cơ quan khác có tương quan tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao trách nhiệm hướng dẫn, đảm nhiệm và trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ;
đ ) Tiếp nhận, giải quyết và xử lý hoặc báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý phản ánh, đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể so với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền tương quan đến việc hướng dẫn, tiếp đón, xử lý, chuyển hồ sơ xử lý và trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính ; chuyển quan điểm báo cáo giải trình của cơ quan có thẩm quyền về những phản ánh, đề xuất kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức triển khai, cá thể ;
e ) Bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo lao lý tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định này và phân phối những dịch vụ tương hỗ thiết yếu về pháp lý, giao dịch thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng quốc tế, tiếng dân tộc bản địa ( nếu cần ), sao chụp, in ấn tài liệu và những dịch vụ thiết yếu khác khi tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
g ) Thực hiện những trách nhiệm khác được giao theo pháp luật của pháp lý .

Quyền hạn của bộ phận một cửa

a ) Đề nghị những cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan phân phối thông tin, tài liệu Giao hàng cho công tác làm việc đảm nhiệm, xử lý thủ tục hành chính ;
b ) Từ chối tiếp đón những hồ sơ chưa đúng lao lý ; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan trong việc xử lý thủ tục hành chính theo đúng tiến trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; nhu yếu những cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc đảm nhiệm và quá trình xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức triển khai, cá thể ; đôn đốc những cơ quan, đơn vị chức năng tham gia Bộ phận Một cửa giải quyết và xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn xử lý ;
c ) Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, nhìn nhận cán bộ, công chức, viên chức do những cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác làm việc tại Bộ phận Một cửa về việc chấp hành thời hạn lao động, những lao lý của pháp lý về chính sách công vụ, quy định văn hóa truyền thống văn phòng, nội quy của cơ quan ;
d ) Đề xuất việc thay đổi, nâng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng Giao hàng, thực thi công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể ; tổ chức triển khai hoặc phối hợp tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền về việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính ;
đ ) Quản lý, yêu cầu cấp có thẩm quyền tăng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng ứng dụng của những Hệ thống thông tin một cửa điện tử ; tham gia bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin trong quy trình khai thác, sử dụng những Hệ thống này ;
e ) Thực hiện những quyền hạn khác được giao theo lao lý của pháp lý .

Các bộ phận trong cơ chế một cửa

Cơ chế một cửa được phân định rõ ràng các bộ phận tiếp nhận và trả giấy tờ để giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất.

– Bộ phận đảm nhiệm hồ sơ sẽ gồm có những người có trách nhiệm làm đầu mối để hướng dẫn cá thể, tổ chức triển khai để làm thủ tục gồm có việc giải đáp vướng mắc, tương hỗ về mặt thủ tục hồ sơ để chuyển đến những cơ quan tổ chức triển khai có tương quan và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mặt trình độ
– Sau khi hồ sơ được tiếp đón và xử lý, xác nhận và ký hoàn thành xong thì sẽ chuyển tới bộ phận được gọi là Bộ phận trả hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không được xét duyệt thì phải thông tin hướng dẫn cho người nộp về việc bổ trợ hoàn thành xong và nộp lại .
Hai bộ phận trên đây có sự phân công rõ ràng ở quy trình tiến độ đầu và cuối của thủ tục tuy nhiên lại có mối quan hệ bền chặt với nhau về việc tiếp và nhận hồ sơ đã tạo nên một bước nâng tầm mới cho một cơ chế .
Với cơ chế này những cán bộ đã và đang được vận dụng nhiều hơn về trang thiết bị, ứng dụng điện tử trong việc triển khai những thanh toán giao dịch giúp quy trình trở lên hoàn tất hơn khi nào hết .

Nguyên tắc triển khai cơ chế một cửa

– Đối với cơ chế này sẽ ưu tiên lấy sự hài lòng của cá thể tổ chức triển khai là thước đo và hiệu suất cao ship hàng của cán bộ, công chức, viên chức và những cơ quan có thẩm quyền
– Việc xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản trị tập trung chuyên sâu và thống nhất
– Quá trình xử lý thủ tục hành chính được đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, thanh tra rà soát bằng những phương pháp trên cơ sở tăng nhanh việc ứng dụng những công nghệ thông tin và có sự tham gia của những cá thể, tổ chức triển khai
– Cơ chế một cửa cũng không làm phát sinh những ngân sách triển khai thủ tục hành chính cho cá thể, tổ chức triển khai ngoài pháp luật của pháp lý
– Trong việc thực thi công vụ, cán bộ công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình về việc thực thi này
– Nguyên tắc tiếp theo là việc tuân thủ pháp lý Nước Ta và những điều ước quốc tế có tương quan đến việc triển khai cơ chế một cửa xử lý những thủ tục hành chính của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký .

Ưu điểm yếu kém của cơ chế một cửa

Từ việc hiểu Cơ chế một cửa là gì ? cùng trong thực tiễn quản lý và vận hành, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy cơ chế này mang lại rất nhiều quyền lợi nhưng đâu đó vẫn sống sót những hạn chế cần được khắc phục

Thứ nhất: Về ưu điểm cơ chế một cửa

– Cái tiên phong hoàn toàn có thể thấy đó là cơ chế một cửa sẽ giúp khắc phục được những thủ tục rườm rà, rút ngắn thời hạn chờ đón và thực thi thủ tục, tránh được sự chồng chéo về sách vở .
– Bộ máy được tinh giản và gọn nhẹ hơn rất nhiều, cỗ máy thao tác và đơn vị chức năng quản trị được xét và tổ chức triển khai mang tính tập trung chuyên sâu hơn tại một nơi giúp quy trình xử lý nhanh hơn .
– Chất lượng Giao hàng được nâng cao giúp khắc phục thực trạng hối lộ, cùng chất lượng kém trước đây chú trọng hơn vào việc nghĩa vụ và trách nhiệm tôn vinh sự bình đẳng cũng như tránh được việc gia hạn thêm về hồ sơ .
– Người triển khai xin không cần thực thi, sẵn sàng chuẩn bị thao tác tại nhiều khâu khác nhau, giảm được thời hạn và ngân sách cho việc tham gia làm thủ tục nhiều lần .

Thứ hai: Về nhược điểm cơ chế một cửa

– Tình trạng tiêu cực trên thực tế vẫn xảy ra, người dân mặc dù có cơ chế một cửa nhưng vẫn bị tình trạng lộng quyền, bị đòi hỏi các chi phí không liên quan tơi quy định của pháp luật nhằm ảnh hưởng hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ công chức nhà nước

– Việc tách những phòng ban dẫn đến sự link chưa thực sự ngặt nghèo đồng thời với việc những thủ tục tiếp tục biến hóa, không thống nhất dẫn đến thời hạn bị lê dài và có sự đùn đẩy chức tranh và quyền hạn .
Tóm lại, trước những tình hình còn tồn dư thì Nhà nước cũng cần có những giải pháp để đưa cơ chế một cửa trở thành một quy mô mang tính hiệu suất cao cao hơn trong tương lai .

Trên đây là những thông tin liên quan tới chủ đề Cơ chế một cửa là gì? Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Source: abingdonobgyn.com
Category: Blog

nguyenhoang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *